O projekcie > Wiadomości > FDP: Dialog dla...

FDP: Dialog dla lokalnego rozwoju

2013-04-18

"Dialog na rzecz lokalnego rozwoju” – to temat Forum Debaty Publicznej organizowanego 17 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim we współpracy z partnerami projektu „Decydujmy Razem”. Celem debaty z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych była dyskusja nad założeniami „Kanonu lokalnych konsultacji społecznych”, który byłby akceptowany przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe. Dokumentu, który mógłby stanowić punkt odniesienia przy ocenie konkretnych przedsięwzięć oraz regulacji prawnych.

Forum Debaty Publicznej poprowadził Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w KPRP. O dialogu dla rozwoju mówił we wprowadzeniu prof. Jerzy Regulski, Doradca Prezydenta RP – Istotą dialogu jest wymiana informacji i poglądów, a także poszukiwanie tego co łączy, by móc wspólnie realizować wyznaczone cele i działać. Odnoszę wrażenie, że w wielu przypadkach ludzie boją się dialogu, boją się formułować cele i zadania, boją się kompromisu mającego często pejoratywne znaczenie. Dziś mamy około 20 ustaw mówiących o konsultacjach, które są istotnym ale nie jedynym elementem dialogu społecznego. Dlatego potrzebny jest nam kanon dialogu lokalnego wychodzący poza tradycyjne ramy. Forum Debaty Publicznej, dzisiejsza dyskusja, posłuży założeniom do dalszej pracy nad tym jak przekonać, że dialog jest krokiem do sukcesu, jak włączyć do niego milczącą większość np. mieszkańców. Zastanowimy się też jakie mogą być formy dialogu i jak wykorzystać na jego rzecz nowoczesne technologie.

By włączyć do dyskursu doświadczenie organizacji gospodarczych, wnioski dotyczące zarządzania korporacyjnego przedstawił prof. Krzysztof Obłój, Doradca Prezydenta RP. Mówił on o sprawnym zarządzaniu na przykładzie porównań obszarów zarządzania korporacją i samorządem – Organizacja gospodarcza z definicji ma jasny cel, któremu podporządkowuje się logikę zarządzania. Przeciwnie samorządy, które mają wiele różnorodnych zadań, a ewentualny wybór celów jest bardziej konfliktowy i polityczny. Czy przy tak fundamentalnych różnicach możliwe jest transferowanie do samorządu sposobu zarządzania firmą? Tak. Kluczowa jest umiejętność minimalizacji liczby celów w danym okresie czasu – Prof. Obłój zwrócił też uwagę, że nowoczesne zarządzanie jest zorientowane projektowo i procesowo, a taki sposób działania, jak i hierarchizowanie projektów, można przenieść na pole samorządu. Dodał też – W świecie korporacji bardzo często nie wiemy co zrobić, jednak nie boimy się eksperymentować. Eliminujemy projekty, które się nie udały. Likwidujemy budżet, przesuwamy ludzi do innych działań i zaczynamy coś nowego.

O dialogu lokalnym w świetle wymogów funduszy unijnych i o tym jak skorzystać z funduszy by w nim pomogły, opowiedział Piotr Żuber, Radca Generalny z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Następnie Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, przedstawił zgromadzonym wnioski dla lokalnego dialogu, wynikające z doświadczeń pracy nad Kodeksem Konsultacji – Na naszych oczach zmienia się współczesny model władzy: od rządu do rządzenia, od samorządu do samorządności, od rządzenia przez hierarchię do rządzenia poprzez sieć. Partycypacja jest dziś bardzo potrzebna bowiem mamy problem demokratycznego deficytu, czego przykładem jest m.in. niska frekwencja wyborcza. Władza musi mobilizować do głosu tych, dla których zarządza, bo pomimo politycznego patosu obywatele pozostają w apatii, są bierni. Jest w tej chwili wiele różnych inicjatyw. Ale jeśli taki kanon powstanie to od kogo uczyć będzie się władza? Trzeba pokazywać i liderów i maruderów, umieć rozróżnić to co ma charakter wolontariacki od tego co ustawowe. Musimy dzielić się współodpowiedzialnością – Wygnański dodał też, że pomimo nowych aktorów dialogu takich jak: ngo, media, ruchy społeczne czy działacze indywidualni, nie można unieważniać demokracji przedstawicielskiej, takiej jaką znamy.

Kluczowe założenia Kanonu Konsultacji Lokalnych przedstawił dr Grzegorz Makowski – Idea stworzenia kanonu konsultacji jest potrzebna bo brakuje nam narzędzi edukacyjnych. Mamy obecnie deficyt demokracji przedstawicielskiej, a najlepszym lekarstwem na to jest więcej demokracji bezpośredniej. Pokutuje myśl, że samorząd to relacja my-oni. Trzeba uświadomić mieszkańcom, że konsultacje to nie metoda na wyręczanie samorządów, to podział odpowiedzialności – mówił. Następnie uwagi do założeń kanonu konsultacji przedstawili Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Bieliny oraz Edward Szywała, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Nowatorskie praktyki komunikacji społecznej przedstawili w wystąpieniach: Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni, który wskazał konkretne przykłady dialogu z mieszkańcami miasta, Danuta Wesołowska Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Urząd Miasta Opola, która opowiedziała o procesie uspołecznienia "Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020" oraz Karol Burek, Wójt Gminy Rzeczniów, który mówił o procesie powstawania Program rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Rzeczniów w ramach projektu "Decydujmy razem".

W debacie uczestniczyli też Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak, Doradcy Prezydenta RP: Tadeusz Mazowiecki, Joanna Staręga-Piasek, Henryk Wujec i Krzysztof Król.

Jeśli mówimy o dialogu to oczywiste jest, że zakładamy równość stron. Jeśli chcemy być skuteczni w zarządzaniu musimy pamiętać o tym, by dialog był zawsze oparty o rezultaty i efektywność – tymi słowami zakończył spotkanie Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w KPRP.

Materiały prezentowane podczas kwietniowego Forum Debaty Publicznej dostępne są poniżej.

Zobacz też www.prezydent.pl/dialog

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: