O projekcie > Wiadomości > Edukacja do...

Edukacja do partycypacji

2014-04-30

Zapraszamy na ostatnie już seminarium projektu "Decydujmy razem", którego celem jest omówienie kluczowego zagadnienia, towarzyszącego podejmowaniu decyzji publicznych w skali lokalnej, a mianowicie edukowania w zakresie działań partycypacyjnych i animacyjnych jako sposobu na upowszechnianie się postaw i zachowań obywatelskich.

Problematyka ta, wynikająca z doświadczenia projektowego znalazła wyraz w „Zielonej Księdze Wsparcia Partycypacji Publicznej w Polsce”. Wśród wielu postulatów i zaleceń pojawia się tam zagadnienie potrzeby szerszych niż do tej pory działań edukacyjnych, i to w różnych formach i na różnych poziomie kształcenia. Problemy te dominowały także podczas styczniowej konferencji Rzeczpospolita Lokalna, zarówno w wielu wystąpieniach i dyskusjach plenarnych, jak i w pracach podejmowanych w zespołach roboczych. Wypracowywane rozwiązania mogą posłużyć jako istotne wsparcie działań, formułowanych obecnie jako rekomendacje płynące w rozmaitych działań w ramach projektu Decydujmy razem, ale także wielu innych inicjatyw o podobnym charakterze.

Seminarium będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów i dylematów, dotyczących formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej, odbywającej się w ramach systemu oświaty, działań samorządowych i sektora pozarządowego. Będzie to próba odpowiedzi na pytanie: jakie doświadczenie w tym zakresie wypracowane zostało w ciągu 25 lecia demokracji w Polsce? Osobną grupą zagadnień podejmowanych na seminarium będzie problem edukacji zaangażowanej jako metody emancypacji, czyli tego w jakim stopniu działania obywatelskie są autonomiczne i posiadające podmiotowość. Z tym wątkiem ściśle łączy się problem edukacji z zarządzaniem publicznym: czy mechanizmy edukacyjne i sposób zarządzania instytucji lokalnych są instrumentem lokalnej edukacji? Czy te mechanizmy i instrumenty uczą obywateli podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie?

Na seminarium zaprezentowany zostanie case study samorządu Gołdapi jako przykładu „uczącej się” społeczności w zakresie edukacji lokalnej i roli edukatorów lokalnych,  a także film i prezentacja o Akademii Lokalnej Polityki Publicznej FRDL w ramach projektu "Decydujmy razem".

Serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych, animatorów społecznych i przedstawicieli centralnej administracji publicznej.

Edukacja do partycypacji
– XVII seminarium „Decydujmy razem”

29-30 maja 2014 r., Warszawa, Hotel Holiday Park (Bielany)   

Organizatorzy: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL .

>>> FORMULARZ REJESTRACYJNY

Program do pobrania poniżej:

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: