O projekcie > Wiadomości > Dzielimy się wiedzą

Dzielimy się wiedzą

2014-03-27

Partycypacja. Już wiemy jak. Teraz dzielimy się wiedzą! Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenia, podczas których zaprezentujemy doświadczenia, dobre praktyki i produkty wypracowane w ramach projektu "Decydujmy razem", od maja do czerwca br. w czterech miastach w Polsce. 

Od 2010 roku partnerzy projektu „Decydujmy razem” budują ogólnopolski system wspierania partycypacji publicznej. Testowane są metody partycypacji z wykorzystaniem animacji społecznej oraz powstają mechanizmy ich oceny i monitoringu. 

Ten pionierski projekt kończy się w czerwcu 2014 roku. Zebrane doświadczenie w postaci szkoleń upowszechniających będzie udostępnione dalej. 

– Chcemy przekazać uczestnikom wiedzę oraz umiejętności korzystania z dorobku projektu "Decydujmy razem". Wyposażymy ich w informacje o dobrych praktykach i narzędziach, na bazie których tworzymy system wdrażania partycypacji publicznej – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem” z Fundacji Fundusz Współpracy. – Chcemy pokazać, że każda gmina w Polsce może skorzystać ze sprawdzonych metod i narzędzi zwiększania poziomu zaangażowania obywateli we współdecydowanie, pokazać że możemy mieć wpływ i zmieniać rzeczywistość, w której funkcjonuje nasza społeczność lokalna – dodaje. 

Zapraszamy przedstawicieli związków samorządowych – ogólnopolskich i regionalnych (Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związków Gmin Wiejskich, Unii Metropolii Polskich, i innych organizacji zrzeszających przedstawicieli gmin miejskich i wiejskich) oraz przedstawicieli Stowarzyszeń Euroregionów, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, przedstawicieli organizacji sieciujących i federacji organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu, podczas którego zaprezentujemy doświadczenia, dobre praktyki i produkty wypracowane w ramach projektu "Decydujmy razem".

TERMINY SZKOLEŃ: 
Olsztyn 7-8 maja – zgłoszenia do 5 maja, 
Warszawa 12-13 maja – zgłoszenia do 30 kwietnia 
Poznań 20-21 maja – zgłoszenia do 8 maja, 
Kraków 11-12 czerwca – zgłoszenia do 26 maja. 
   
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
REGULAMIN REKRUTACJI 
PROGRAM 

Dodatkowych informacji o szkoleniach udziela:
Magdalena Kołodziejczyk, 
e-mail: mkolodziejczyk(at)cofund.org.pl, 
tel. kom.: 883 849 704
(poniedziałek – czwartek w godzinach 10.00-16.00) 


Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: