O projekcie > Wiadomości > Czy warto rozmawiać...

Czy warto rozmawiać o partycypacji tuż przed wyborami samorządowymi?

2010-11-18

Czym jest partycypacja, partycypacja społeczna lub inaczej partycypacja obywatelska?

Partycypacja oznacza nie tylko możliwość zabierania głosu ale i udział w decydowaniu o sprawach, które nas dotyczą. Partycypacja społeczna dotyczy dialogu z władzą, wspólnego podejmowania ważnych decyzji. Czy Polacy angażują się w podejmowanie decyzji, gdy sprawy dotyczą ich życia codziennego, ich miasta, dzielnicy? Czy chcą tego i czy oczekują od władz takich możliwości? To ważne pytania, które powinniśmy zadawać sobie właśnie teraz, przed wyborami czekającymi nas 21 listopada b.r.

W wielu demokracjach model współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi sprawdza się i daje dobre efekty. Dzięki temu władza lokalna jest w stanie wcześniej diagnozować problemy, zna lepiej potrzeby i oczekiwania swoich społeczności, a mieszkańcy biorą współodpowiedzialność za część podejmowanych decyzji. Takim osobom łatwiej jest również oceniać dokonania władz lokalnych. Często w dalszej perspektywie ma to przełożenie na frekwencję w wyborach samorządowych, a także na wybór konkretnych opcji politycznych.

Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że nawet 90% mieszkańców miast wojewódzkich jest zadowolona z życia w swoim mieście. Często ponad połowa pytanych widzi poprawę jakości życia w ostatnich latach. Jednak nadal mieszkańcy nie czują się partnerami w podejmowaniu decyzji przez władze lokalne. Konsultacje społeczne, przeprowadzane przez urzędy nie cieszą się popularnością, mieszkańcy często nie wiedzą, że mają możliwość wypowiedzenia się w sprawach dotyczących promocji miasta, budowy spalarni odpadów, oczyszczalni lub planów zagospodarowania swojej dzielnicy. Jak zmniejszyć dystans dzielący władze samorządowe i mieszkańców? Jakie działania mogą poprawić tę sytuację?

Komisja Europejska przeznacza znaczne kwoty na rozwój partycypacji społecznej w Polsce. W tym roku rusza największy jak dotąd projekt wzmacniania mechanizmów partycypacyjnych, który swoim działaniem obejmie 108 gmin i powiatów. Przez cztery lata mieszkańcy oraz samorządy wybranych okręgów pod okiem ekspertów będą próbować swoich sił we wspólnym budowaniu lokalnych strategii rozwoju. O ile aktywizacja mieszkańców, by wypowiadali się na temat zagospodarowania przestrzennego lub promocji miasta nie jest tematem skomplikowanym, o tyle ważne dla regionu kwestie, które wpływają na możliwość rozwoju i poprawę kondycji finansowej mieszkańców wymagają wiedzy i doświadczenia. Takim tematem jest również opracowanie skutecznej strategii gminy czy powiatu w obszarach zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Władza jako ekspert w tych dziedzinach powinna być również ekspertem w zakresie komunikowania się z mieszkańcami.

Jak zatem powinna przebiegać współpraca i konsultacje społeczne w powiatach i gminach? Czy Polacy są gotowi do aktywnej współpracy z samorządami? Czy nasze samorządy są przygotowane do tak otwartego zarządzania i sprawowania władzy? Co możemy zyskać dzięki partycypacji społecznej?

Pilotażowy projekt „Decydujmy razem” to partnerskie przedsięwzięcie mogące odpowiedzieć na te pytania. Jego celem jest wsparcie rozwoju partycypacji społecznej w Polsce. Szereg działań zaplanowanych w gminach i powiatach ma na celu połączenie obu grup, nierzadko dość sobie odległych – władz lokalnych i społeczności by ułatwić rozwiązywanie lokalnych problemów, zaspokoić potrzeby mieszkańców  i wesprzeć sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej. 

 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: