O projekcie > Wiadomości > Nowy numer Animacji...

Nowy numer Animacji Życia Publicznego o ruchach społecznych

2012-10-31

Zeszyty „Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje” to zapis debat oraz teksty prezentujące tematy poruszane podczas cyklicznych seminariów organizowanych pod wspólnym tytułem Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych ramach projektu „Decydujmy razem”.

Najnowszy, siódmy już numer to bezpośrednie pokłosie organizowanego w ramach projektu seminarium, zatytułowanego Sztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat?, które odbyło się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podczas seminarium zarówno badacze jak i uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania rodzące się w kontekście ostatnich wydarzeń w kraju i na świecie: Czy ruch społeczny rodzi się z gniewu czy z entuzjazmu? Jakie działania możemy nazwać ruchem społecznym? Czy Polacy są narodem apatycznym?. 

Kolejne spotkanie seminaryjne organizowane w ramach projektu „Decydujmy razem” odbyło się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wraz z Zespołem Analiz Ruchów Społecznych szukaliśmy na nim odpowiedzi na szereg ważnych pytań, dotyczących istoty i tożsamości partycypacyjnego wymiaru współczesnych ruchów społecznych, czyli rozmaitych działań zbiorowych, podejmowanych obecnie w odpowiedzi na poczynania władzy bądź z potrzeby podkreślenia własnej tożsamości. Celem seminarium była konfrontacja teorii z praktyką społeczną, stąd do dyskusji, obok teoretyków zajmujących się ruchami społecznymi, zaproszeni zostali także badacze terenowi, którzy ze swej perspektywy próbowali udzielić odpowiedzi na część dręczących nas pytań.

Dyskusja na temat tożsamości i skuteczności ruchów społecznych budzi kontrowersje i prowadzi do pytania: czy ruch, który zwraca się ku skutecznym formom działania, konserwuje, rozwija, czy też zatraca swoją tożsamość, a wraz z nią, inspirującą i odświeżającą życie demokratyczne, witalność? Czy procesy racjonalizacji i samoorganizacji, które ułatwiają ruchom społecznym działalność, nie są zarazem początkiem ich końca? Oto zasadnicze kwestie dla badaczy partycypacji i animacji życia publicznego w odniesieniu do tej formy aktywności obywatelskiej.

Zapraszamy do lektury najnowszego zeszytu. Opublikowaliśmy go w wersji elektronicznej, która dostępna jest w naszej bibliotece. Po wersje papierowe prosimy zgłaszać się na kontakt@decydujmyrazem.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: