Kalendarz > Partycypacja. Już... > Formularz...

Partycypacja. Już wiemy jak. Teraz dzielimy się wiedzą

Bezpłatne, dwudniowe szkolenia prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i produkty wypracowane w ramach projektu "Decydujmy razem".

Zapraszamy przedstawicieli związków samorządowych - ogólnopolskich i regionalnych (Związku Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związków Gmin Wiejskich, Unii Metropolii Polskich, i innych organizacji zrzeszających przedstawicieli gmin miejskich i wiejskich) oraz przedstawicieli Stowarzyszeń Euroregionów, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, przedstawicieli organizacji sieciujących i federacji organizacji pozarządowych.

Olsztyn 7-8 maja – zgłoszenia do 25 kwietnia,
Warszawa 12-13 maja – zgłoszenia do 30 kwietnia
Poznań 20-21 maja – zgłoszenia do 8 maja,
Kraków 11-12 czerwca – zgłoszenia do 26 maja.

Dodatkowych informacji o szkoleniach udziela:
Magdalena Kołodziejczyk
e-mail: mkolodziejczyk(at)cofund.org.pl
tel. kom.: 883 849 704 (poniedziałek – czwartek w godzinach 10.00-16.00)

WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZAM,
ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN
UDZIAŁU W SZKOLENIU.

Deklaruję chęć upowszechniania wiedzy zdobytej podczas szkolenia wśród społeczności lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy

Imię*
Nazwisko*
Pełna nazwa Instytucji/Organizacji*
Województwo*
Kod*
Miasto*
Ulica i nr lokalu*
Telefon kontaktowy*
e-mail*
Prosimy o określenie swojego zapotrzebowania na noclegi i wyżywienie zaznaczając odpowiednie pola:*
Zgłaszam się do udziału w szkoleniu w:*
Wyrażam zgodę na udział w konferencji oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach komunikacji marketingowej. Jednocześnie Fundacja "Fundusz Współpracy" zobowiązuje się do nieprzekazywania tych danych osobom trzecim.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: