Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Kolejne podejście do...

Kolejne podejście do nowej ustawy o stowarzyszeniach

Na początku 2011 roku, część senatorów skupiona w Parlamentarnym Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przedstawiła projekt ustawy o zrzeszeniach, który miał zastąpić obecnie obowiązującą ustawę prawo o stowarzyszeniach. Słusznie, że senatorowie zajęli się tą kwestią, prawo o stowarzyszeniach wymaga bowiem głębokiej reformy. Przedstawiona przez nich propozycja okazała się jednak zbyt rewolucyjna i w praktyce, zamiast ułatwić samoorganizację społeczeństwa i podejmowanie wspólnych działań, prawdopodobnie by ją utrudniła. Senacki projekt wzbudził na tyle duże kontrowersje, że nie trafił nawet pod obrady Sejmu.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dyskusja wokół senackiej inicjatywy i jej ostateczny upadek zmobilizował same środowiska pozarządowe do podjęcia pracy nad własnym projektem zmian w prawie o stowarzyszeniach. Koordynacji działań w tym zakresie podjęła się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, wokół której skupiło się grono osób zainteresowanych wprowadzeniem zmian w prawie.

Pod koniec sierpnia odbyło się kolejne spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Kierunek zmian wydaje się już całkiem klarowny. Dyskutowane propozycje obejmą co najmniej kilkadziesiąt kwestii. Spośród nich, wspomnieć można chociażby postulat rezygnacji z konieczności powiadamiania organów nadzoru (w tym przypadku starosty), o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, czy wyposażenia tego rodzaju stowarzyszeń w zdolność do wykonywania czynności prawnych i rozszerzenie katalogu możliwości pozyskiwania przez nie środków. Grupa pracująca nad zmianami proponuje również uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem osobowości prawnej przez stowarzyszenia rejestrowe (np. rezygnację z wielu załączników, które dziś muszą być składane wraz z wnioskiem o rejestrację, uproszczenie formularzy KRS, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających rejestrację on-line). Inne propozycje dotyczą m.in. zmniejszenia liczby osób koniecznych do utworzenia stowarzyszenia rejestrowego (dziś jest to 15 osób - proponuje się, aby w przyszłości wystarczyło 9), zniesienia organu nadzoru w postępowaniu rejestrowym, skrócenie maksymalnego terminu rejestracji do jednego miesiąca. Niebagatelnym problemem, który powinien zostać rozwiązany w przypadku ewentualnej nowelizacji, czy przyjęcia nowej ustawy o stowarzyszeniach, jest uproszczenie sprawozdawczości finansowej tych organizacji, czy wyłącznie (przynajmniej tych najmniejszych stowarzyszeń) spod rygoru ustawy o rachunkowości. Jedna z ciekawszych propozycji dotyczy zrównania w prawach członków stowarzyszeń z wolontariuszami, rzecz dotyczy na przykład zwolnienia z podatku świadczeń (np. ubezpieczenia), które członkowie mogą uzyskać od swoich stowarzyszeń, w ramach wykonywania nieodpłatnej pracy społecznej.

To tylko niektóre z postulatów. Prace nabrały już rozpędu i na pewno będą kontynuowane. Kwestii zmian w prawie o stowarzyszeniach będzie poświęcona jedna z sesji w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Po tegorocznych wyborach temat ten na pewno będzie też jednym z głównych przedmiotów zainteresowania polityków działających na rzecz podniesienia poziomu aktywności obywatelskiej.

Autor: Grzegorz Makowski, Instytut Spraw Publicznych
Źródło: materiały własne, OFOP

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: