Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Forma wniosku o...

Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej: wyrok WSA

Jednym z problemów, stale pojawiających się w związku z tematyką partycypacji publicznej, jest kwestia udostępniania obywatelom informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 30 marca bieżącego roku wydał orzeczenie (sygn. akt II SAB/Lu 10/12), w którym wypowiedział się na temat dopuszczalnej formy wniosku o udostępnienie tego rodzaju informacji.

Rozpoznawana przez WSA skarga dotyczyła wniosku skierowanego przez pewne stowarzyszenie do burmistrza gminy z prośbą o udostępnienie informacji związanych z funduszem sołeckim. Stowarzyszenie przesłało wniosek w formie dokumentu elektronicznego i zostało wezwane przez burmistrza do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Burmistrz wskazał, że „podania wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: