Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Czy mieszkańcy...

Czy mieszkańcy Śląska uzyskają prawo do inicjatywy uchwałodawczej?

Problem prawa do inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego systematycznie powraca. W naszym biuletynie opisywaliśmy już kontrowersyjne orzeczenia organów administracyjnych i sądów dotyczące dopuszczalności tej instytucji. Przypomnijmy, że w opinii niektórych z nich prawo nie zezwala na to, by mieszkańcy jednostek samorządowych wnosili projekty uchwał pod obrady ich organów stanowiących. Stanowisko to można streścić, przywołując następującą wypowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, będącą uzasadnieniem do wyroku wydanego 3 kwietnia 2006 r.: „Brak w ustawie o samorządzie gminnym regulacji odnoszących się do przyznania mieszkańcom prawa do wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał ocenić należy jako wybór ustawodawcy; jego milczenie należy interpretować…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: