Biblioteka > "Decydujmy razem" > Prawo a partycypacja...

Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010

2011-04-13
Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy numer bilansu monitoringu prawa dotyczącego uwarunkowań związanych z partycypacją publiczną, tj. udziałem obywateli w sprawowaniu władzy. Przygotowane opracowanie jest podsumowaniem pierwszego etapu prac prowadzonych przez zespół ds. monitoringu prawa Instytutu Spraw Publicznych, partnera projektu "Decydujmy razem".

Niniejszy bilans składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich Anna Krajewska i Grzegorz Makowski prezentują najważniejsze obowiązujące rozwiązania i instrumenty prawne, umożliwiające uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych (takie jak między innymi prawo do petycji, partnerstwo publiczno-prywatne czy referendum lokalne), a także kierunki i konkretne propozycje rozwiązań zwiększania partycypacji.

Część druga zawiera teksty podsumowujące pierwszą fazę monitoringu prawa, przeprowadzonego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego. Pierwszy z nich, autorstwa Anny Krajewskiej poświęcony jest konsultacjom społecznym aktów prawa lokalnego po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. W drugim – Grzegorz Makowski omawia przykłady zastosowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na poziomie lokalnym.

W trzeciej części bilansu prezentujemy wybór tekstów informacyjnych i problemowych przygotowanych w ramach monitoringu prawa w drugim półroczu 2010 roku. Partycypację definiujemy jako relację między władzami publicznymi i obywatelami, której celem jest regulacja spraw publicznych, więc prezentowane teksty zostały podzielone na bloki dotyczące obu stron tej relacji oraz uwarunkowań dialogu między nimi.

Całość zamyka kalendarium zmian prawnych podsumowujące najważniejsze, zidentyfikowane w monitoringu projekty i zmiany aktów prawnych, które mogą wpływać na partycypację. Mamy nadzieję, że zgromadzony przez nas materiał przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów prawnych, mających wpływ na uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych, ale też pozwoli podjąć działania sprzyjające wzmocnieniu partycypacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i w konkretnych społecznościach lokalnych.

Redakcja: Grzegorz Makowski, Paulina Sobiesiak

Wydawca:Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: