Biblioteka > "Decydujmy razem" > Prawo a partycypacja...

Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011

2012-04-10
Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011

Bilans monitoringu prawa, wydawany w ramach projektu „Decydujmy razem”, poświęcony jest prawnym uwarunkowaniom związanym z partycypacją publiczną czyli zaangażowaniem obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Cykliczne opracowania podsumowują wyniki prac zespołu do spraw monitoringu prawa Instytutu Spraw Publicznych, prowadzonych od czerwca 2010 roku w ramach projektu.

Autorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie ram prawnych, jako ważnego czynnika kształtującego uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych, który może zarówno mu sprzyjać, jak też ograniczać. W Monitoringu analizowane są różne aspekty związane  z praktycznym funkcjonowaniem prawa oraz  procesem jego tworzenia. Bilans przedstawia również diagnozy i opisy ogólnych kierunków zmian polityki publicznej, dotyczącej partycypacji.

Najnowsza edycja składa się z trzech części. Dwie pierwsze obejmują głównie rozdziały autorstwa Grzegorza Makowskiego i Anny Krajewskiej, analizujące wybrane aspekty uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych – zarówno na poziomie krajowym, jak i w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego.

Kolejnym zagadnieniem są gwarancje dostępu obywateli do informacji publicznej w świetle rozwiązań ostatniej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz praktyk udostępniania informacji publicznej w monitorowanych jednostkach samorządu terytorialnego. 

Inne tematy podejmowane w opracowaniach dotyczą lokalnych uregulowań udziału obywateli w sesjach organów stanowiących samorządu terytorialnego, a także współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, na przykładzie programów współpracy.

Z kolei Paulina Sobiesiak-Penszko analizuje wykorzystanie instrumentu funduszy sołeckich przez wybrane samorządy, trzy lata po wejściu w życie ustawy o funduszach sołeckich.

W ostatniej części prezentowany jest wybór tekstów informacyjnych i problemowych, wskazujących najważniejsze wydarzenia i rozwiązania prawne zidentyfikowane w monitoringu prawa w 2011 roku.

Publikację zamyka kalendarium zmian i projektów zmian prawnych z ostatniego roku.

Redakcja: Grzegorz Makowski, Paulina Sobiesiak

Wydawca:Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: