Biblioteka > "Decydujmy razem" > Radni a partycypacja...

Radni a partycypacja publiczna. Analizy i opinie 5/2013

2013-12-13
Radni a partycypacja publiczna. Analizy i opinie 5/2013

Radni mogą umożliwiać mieszkańcom wpływanie na podejmowanie przez władze decyzji dotyczących ich jednostki samorządowej na gruncie unormowań zawartych w samorządowych ustawach ustrojowych, w których rola radnych jest określona jako „pośredniczenie” między mieszkańcami a samorządowymi władzami administracyjnymi. W praktyce jednak znaczenie radnych jako rzeczników lokalnej społeczności jest znikome. Aktywność znacznej części radnych sprowadza się wyłącznie do udziału w sesjach rady. Źródłem alienacji radnych są często motywacje, jakimi kierują się oni ubiegając się o mandat, nierzadko skupiając się na osobistych interesach bądź interesie określonej wąskiej grupy, do której należą. Często także przekonania radnych dotyczące istoty reprezentacji politycznej de facto izolują ich od lokalnej społeczności. Istotną barierą jest również brak technicznych rozwiązań, które sprzyjałyby utrzymywaniu przez radnych więzi z mieszkańcami.

Poprawa tego niekorzystnego z perspektywy partycypacji publicznej stanu rzeczy wymaga zmian na wielu poziomach: wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą dostępność radnych dla mieszkańców, wzmocnienia pozycji radnych wobec pozostałych władz samorządowych oraz rozbudowania „kanałów komunikacyjnych” między mieszkańcami a radnymi. Modyfikacje tego rodzaju będą musiały iść w parze z edukacją radnych w zakresie roli, jaką powinni pełnić we wspólnotach lokalnych.

Najnowszy numer Analiz i Opinii poświęcamy tym razem radnym i ich roli w partycypacji publicznej. Autorka Anna Krajewska, doktor, socjolog, prawnik, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i specjalistka ds. monitoringu prawa w projekcie „Decydujmy razem", przedstawia wnioski i rekomenduje rozwiązania dot. m.in. możliwości mieszkańców w zakresie przekazywania radnym własnych propozycji rozwiązań przydatnych dla lokalnej społeczności.

Zapraszamy do lektury.

Autorka: Anna Krajewska

Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych 

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: