Dla Mediów > Logotypy

Logotypy

Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu.

Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych, do których link zamieszczamy poniżej, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu  przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to m.in. materiałów informacyjnych i dokumentów. Opisują również jak stosować logotypy PO KL i UE w latach 2007-2015.

W zakładce dokumenty i logo na stronie www.efs.gov.pl zamieszczony został Plan komunikacji PO KL oraz wszystkie logotypy PO KL i UE obowiązujące w latach 2007-2015 w różnych formatach do pobrania. 

 
Poniżej zamieszczony jest logotyp Projektu "Decydujmy razem", który powinien występować razem z ww. logotypami, w różnych formatach do pobrania oraz zasadami jego stosowania. 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: