O projekcie > Wiadomości > Osiedle takie jak...

Osiedle takie jak nasze

2011-10-20
- Projekt rewitalizacji gdyńskiej Chyloni opiera się na zasadzie: nic bez mieszkańców – tak o prowadzonym od 2008 roku projekcie mówi w filmie „Osiedle takie jak nasze”  Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Film przedstawia zmiany, jakie zachodzą dzięki współpracy samorządu z mieszkańcami w jednym z najbardziej cywilizacyjnie zaniedbanych rejonów miasta.
Chylonia to jeden z wielu przykładów udziału obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych, które są zbierane w ramach projektu „Decydujmy razem” na stronie www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl.

Jeszcze niedawno ulice Zamenhoffa i Opata Hackiego na gdyńskiej Chyloni miały fatalną opinię, sami mieszkańcy przyznają, że było tam bardzo niebezpiecznie, a miejsce to nazywano „trójkątem bermudzkim”.  Na osiedlu brakowało instytucji kultury i sportu, miejsc rozrywki, placów zabaw i stref zieleni. Więzi międzyludzkie były słabe i narastały konflikty. W 2007 roku władze miasta podjęły decyzję o rewitalizacji Chyloni – miejsca, które otwierało, przygotowaną z inicjatywy Michała Gucia, listę najbardziej zaniedbanych dzielnic Gdyni. – To osiedle jest rezultatem kilkudziesięcioletnich zaniedbań, więc zmiany nie da się przeprowadzić w rok lub dwa – mówi wiceprezydent Gdyni. Zmiany zaplanowano więc na kilka lat, ale już teraz widać pierwsze efekty prac: w budynku po dawnej aptece działa klub „Apteka” – nowe miejsce spotkań mieszkańców Chyloni. Powstał również plac zabaw zaprojektowany przez same dzieci, które startowały w konkursie na rysunek wymarzonego placu  zabaw. Mieszkańcy biorą udział w malowaniu klatek schodowych swoich bloków, spotkaniach w „Aptece”, konsultacjach, ale co podkreśla wiele osób - najważniejszą zmianą jest to, że ludzie zaczęli po prostu ze sobą rozmawiać. Przed mieszkańcami i samorządowcami kolejne olbrzymie wyzwanie – modernizacja i zmiana wizerunku osiedla. Oczywiście projekt zagospodarowania był również szczegółowo konsultowany z mieszkańcami – przez ponad rok trwały spotkania zespołu architektów odpowiedzialnych za przygotowanie projektu odnowionego osiedla z mieszkańcami, którzy wnosili swoje pomysły, uwagi i modyfikacje na kolejnych etapach projektowania. – Pojawienie się koparek na placu budowy będzie finalnym momentem naszej pracy – mówi Aleksandra Mróz-Wykusz, koordynatorka projektu rewitalizacji Chyloni. – Teraz najważniejsze jest, aby pobudzić mieszkańców do działania.

Zrealizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) film „Osiedle jak nasze” to nie tylko świetny reportaż o zmianach zachodzących w Chyloni. To również inspiracja dla samorządowców i społeczności lokalnych innych gmin i powiatów w pokonywaniu barier we wspólnym decydowaniu i planowaniu przyszłości FISE w ramach projektu „Decydujmy razem” gromadzi przykłady dobrych praktyk współdziałania samorządów z mieszkańcami.

Na stronie www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl znajdziemy opisy praktyk partycypacyjnych między innymi z Polski, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. – Zbieramy przykłady skutecznej partycypacji publicznej w Polsce i na świecie – mówi Ewa Rościszewska, kierownik projektu „Decydujmy razem” w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. – Każdy przykład jest uzupełniony opisami zastosowanych metod i narzędzi partycypacji. Dokumentujemy różne etapy kreowania polityk publicznych - od diagnozy, poprzez wybór priorytetów, do wdrażania przyjętych rozwiązań oraz ich ewaluacji. Planujemy również wydanie drukiem „Atlasu dobrych praktyk partycypacji” zawierającego opisy najciekawszych przedsięwzięć. Baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne przykłady.

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz zapoznania się ze szczegółowym opisem tej dobrej praktyki partycypacji TUTAJ

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: