O projekcie > Wiadomości > Integracja społeczna...

Integracja społeczna w Gminie Wiązowna

2014-04-30

Chcemy by społeczeństwo było aktywne. By chciało mieć wpływ i wgląd w to, co robią rządzący bo przyczynia się to do zwiększania przejrzystości władzy, a także zwiększa zaufanie społeczne do rządzących.

24 kwietnia br. w Wiązownie odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego, które chcą zaangażować się w proces partycypacyjny korzystając z doświadczeń Wiązowny i powielając dobre praktyki zdobyte przez naszą Gminę w ramach projektu „Decydujmy Razem”. Ideą wizyty studyjnej było zapoznanie jej uczestników z projektem, podzielenie się doświadczeniami z przebiegu procesu partycypacyjnego, przedstawienie korzyści, ale też trudności jakie się pojawiły w czasie jego trwania.

Wiązowna została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu ”Decydujmy razem” jako jedna z 3 gmin w województwie mazowieckim, a dzięki realizacji w dużej mierze zamierzeń projektowych, obecnie jest dobrym przykładem angażowania obywateli w procesy decyzyjne – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy.

 Z doświadczenia Wiązowny skorzystali przedstawiciele samorządów Dzielnic Warszawy, oraz Legionowa. W spotkaniu wzięli również udział członkowie Zespołu Partycypacyjnego i Zespołu Monitorującego, którzy w sposób partycypacyjny tworzyli Program Rozwoju społecznego Gminy Wiązowna 2011 – 2013. oraz przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pani Agata Jagodzińska, a także doradca w projekcie „Decydujmy Razem” dr Cezary Trutkowski.

W imieniu Wójt Gminy Anny Bętkowskiej spotkanie otworzył Zastępca Wójta Tomasz Kostyra życząc owocnego spotkania i podkreślając rolę samorządu w dialogu społecznym. Pierwszym punktem porządku spotkania było seminarium dr Cezarego Trutkowskiego pn. „Programy wspierające integrację społeczną” poświęcone w dużej istocie konkretnym czynnikom decydującym o aktywności społecznej mieszkańców. Współudział w podejmowaniu decyzji strategicznych, ważnych z punktu widzenia zaspokajania potrzeb zbiorowych jest procesem ciągłym. Prowadzi od współplanowania do współdecydowania a następnie do współodpowiedzialności za skutki wspólnie wypracowanych decyzji.

W dalszej części, Urszula Skolasińska – Animator projektu „Decydujmy razem„ w Gminie Wiązowna, opisała przebieg prac nad tworzeniem dokumentu „Program Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011 – 2013” według metody wypracowanej w projekcie „Decydujmy Razem”.

Zwieńczeniem wizyty studyjnej było spotkanie z członkami Zespołu Partycypacyjnego projektu „Decydujmy Razem” oraz z Wójt Gminy Anną Bętkowską w trakcie którego opowiadano o korzyściach dla Wiązowny i społeczności lokalnej wynikające z udziału w projekcie, o doświadczeniach związanych z realizacją projektu ale pokazano też trudności jakie pojawiły się w trakcie jego trwania.

- Celem dialogu z mieszkańcami jest to, aby mieszkańcy naszej gminy nie byli wyłącznie adresatami działań samorządu ale stali się współtwórcami wprowadzanych rozwiązań. Chcemy wspólnie z mieszkańcami diagnozować problemy w celu realizacji, wynikającej z nich, zrozumiałej i akceptowanej przez mieszkańców strategii działania. Projekt „Decydujmy razem” nauczył nas, że autentyczny dialog z mieszkańcami to ciągły proces którego celem jest zbudowanie partnerskich reguł współpracy z mieszkańcami – powiedziała na zakończenie Wójt Gminy, dziękując za spotkanie.

źródło: wiazowna.pl

Gmina Wiązowna, przystępując do projektu „Decydujmy razem”, wybrała do realizacji politykę integracji społecznej obejmującej swym zakresem sfery budowy społeczeństwa obywatelskiego, problemów społecznych oraz zagadnień związanych z inkluzją społeczną. W ramach wybranej polityki opracowany został Program Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 2011-2013. Każdemu etapowi prac towarzyszyły konsultacje społeczne.

Urząd Gminy Wiązowna realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w Gminie udziela Urszula Skolasińska pod numerem telefonu 22 789 01 20 wew. 230

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: