Akademia > Warsztaty

Warsztaty

Udział w bezpłatnej Akademii Lokalnej Polityki Publicznej to dobra inwestycja dla gminy czy powiatu. Uczestnicy czerpać będą z doświadczeń systemowego projektu "Decydujmy razem”.


Podczas zajęć organizowanych w ramach Akademii oferujemy Uczestnikom trzy warsztaty do wyboru:  

1. Strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego.
2. Nowoczesny samorząd: Budowanie wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych.
3. Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Zakres Akademii obejmuje tematy:

- Partycypacja w samorządzie lokalnym - korzyści dla władz, samorządu i mieszkańców;
- Jak, krok po kroku, decydować razem z mieszkańcami;
- Proces przygotowywania strategii/programu;
- Analiza przykładowych dokumentów gmin/powiatów;
- Kanały przepływu informacji między urzędem a mieszkańcami;
- Jakość dokumentu a udział mieszkańców w ich tworzeniu;
- Proces konsultowania dokumentu (stan prawny, przegląd technik i narzędzi konsultacyjnych,
korzyści wynikające z konsultacji);
- Etap wdrażania działań – monitoring i ewaluacja;
- Prezentacja dobrych praktyk partycypacji.

Po zakończeniu wszystkich warsztatów w województwie rozpocznie się rekrutacja na dwudniową wizytę studyjną połączoną z seminarium dla chętnych. Uczestnicy obu etapów Akademii otrzymają CERTYFIKAT ukończenia, wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Najbliższe zaplanowane warsztaty i wizyty studyjne:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

7-8 maja 2014 r. w Kutnie warsztaty z zakresu Przedsiębiorczości i Zatrudnienia

14-15 maja 2014 r. w Łodzi warsztaty z zakresu Integracji Społecznej

20-21 maja 2014r. w Piotrkowie Trybunalskim warsztaty z zakresu Zrównoważonego rozwoju


UWAGA:

Terminy mogą ulec zmianie, o zmianie terminów informować będziemy w tym miejscu. Do planowanych wydarzeń swój udział mogą zgłaszać pracownicy gmin i powiatów z całej Polski z wyłączeniem samorządów biorących udział w projekcie "Decydujmy razem". Istnieje możliwość zorganizowania wydarzeń Akademii (warsztaty + wizyta studyjna) "na zamówienie" dla zainteresowanych grup samorządów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Moderatorem Akademii: tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl

POBIERZ DOKUMENTY

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: