Akademia > Opinie Uczestników

Opinie Uczestników

Warsztaty i wizyta studyjna okazały się bardzo przydatne. Temat projektu „Decydujmy razem” jest jak najbardziej trafiony. Obecnie niewiele jest projektów których zadaniem jest pobudzanie inicjatywy lokalnej. Własne doświadczenia wskazują, jak wielkie są problemy z pobudzeniem aktywności mieszkańców i ich współdecydowaniu. Jeśli chodzi o wizytę studyjną to muszę stwierdzić, że bardzo dobrze zostały dobrane miejsca pobytu. Świetny temat przedstawił Pan Krzysztof Margol. Jego wiedza i doświadczenie są niezastąpione. Merytorycznie bardzo wysoko oceniam zaangażowanie animatora Programu Rozwoju Turystyki w Gminie Reszel.

Jestem w pełni przekonana, że takie szkolenia i spotkania są niebywale potrzebne, a wręcz konieczne, bowiem potwierdzają fakt, iż pomimo wielu trudności wciąż można spotkać osoby, którym chce się coś robić, są kreatywne, potrafią zmieniać szarą rzeczywistość w kolorowe tętniące życiem miejsca. Ja z pewnością wyniosłam z naszego spotkania pełno pozytywnej energii, która nakręca do działania; spotkałam wspaniałych ludzi zarażających entuzjazmem, charyzmą, pomysłowością i wytrwałością w dążeniu do celu. Spotkanie to dało świadectwo na to, że warto wyznaczać cele, planować, wytrwale realizować plan krok po kroku, być zaangażowanym i zarażać tym innych, bo zaangażowane działanie zespołu daje lepsze rezultaty. Warto poszerzać wiedzę, umiejętności i dzielić się nimi z innymi.

Warsztaty uświadamiają, jak ważna jest partycypacja w działaniach publicznych. Jestem szczególnie poruszona chęcią współpracy samorządu gminy Reszel z ich mieszkańcami, a także determinacją lokalnych liderów, którzy całe swoje serce wkładają w realizację przedsięwzięć. Pragnę przekazać wyrazy uznania za organizację Akademii. Była to dla mnie okazja do wymiany doświadczeń i spotkania się w gronie specjalistów.

Zapoznanie się z całym procesem przeprowadzonym przez gminę Świerklaniec, w ramach "Decydujmy razem", pozwala inaczej spojrzeć na proces powstawania strategii. To wszystko ma sens i warto te dobre praktyki wykorzystać u siebie. Nawiązanie bliższych kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wizyty i przedstawicielami gminy z pewnością zaowocuje w przyszłości. Wykorzystam te doświadczenia w mojej pracy zawodowej. Jestem pod wrażeniem tak seminarium,  prowadzonym przez Panią Annę Hejdę jak i pozostałej części wizyty studyjnej. Zorganizowanie wyjazdu pod względem organizacyjnym i merytorycznym, zasługuje na wielkie uznanie .

Jestem pod ogromnym wrażeniem gminy Świerklaniec, jej pracy i współpracy na rzecz społeczności lokalnej, a także otwartości na "drugiego człowieka". Jestem przekonana że dzięki projektowi "Decydujmy razem" wiele można osiągnąć. Te wszelkie praktyki, szkolenia, konferencje pokazały mi jak wiele można wnieść w działania wspólnymi siłami. Projekt pokazuje, w którym kierunku należy iść by zrealizować zamierzony cel,  jakim jest w naszym przypadku realizacja i rozwój strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dzięki współpracy, konsultacji i wsparciu wierzę, że osiągniemy ten cel.

W dniach 23-24 maja 2011 r. uczestniczyłam w warsztatach „Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości” prowadzone przez Panią Elżbietę Signer. Warsztaty były dobrze prowadzone, a prowadząca potrafiła w bardzo praktyczny sposób wyjaśnić ich problematykę. Dodatkowo można liczyć na jej pomoc poza warsztatami.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: