Akademia > O Akademii

O Akademii

Bezpłatna Akademia Lokalnej Polityki Publicznej
została przygotowana w ramach projektu „Decydujmy razem”,
którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Akademia oferuje dwuetapowy pakiet edukacyjny:

•    profesjonalne warsztaty

•    wizyty studyjne połączone z seminariami

Jak najlepiej zadbać o rozwój samorządu? Jak wykorzystać mechanizmy partycypacji podczas tworzenia
skutecznej polityki lokalnej? Jak zaktywizować społeczność do wspólnego działania? Oferta skierowana jest do tych urzędników, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać w codziennej pracy.

Poznanie metod partycypacyjnego tworzenia i wdrażania strategii i programów lokalnych, wiedza o dobrych  praktykach w tym zakresie, umiejętność prowadzenia konsultacji i pisania skutecznych strategii – znajomość  tych zagadnień staje się coraz bardziej istotna dla nowoczesnych samorządów. Działania partycypacyjne będą ważnym elementem nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Partycypacyjny model współpracy zwiększa społeczne zaangażowanie i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości programów/strategii gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze i efektywniejsze działania samorządów.

Udział w Akademii to dobra inwestycja i korzyści:

1. Udział w prestiżowym projekcie SYSTEMOWYM
2. Rozszerzenie wiedzy na temat: diagnozowania problemów społecznych, tworzenia i wdrażania programów i strategii, dobrego planowania, aktywizowania społeczności lokalnej, sposobów animowania procesów partycypacyjnych.
3. Poprawa jakości dokumentów strategicznych gminy/powiatu.
4. Zajęcia z wybitnymi specjalistami: praktykami, twórcami wielu publikacji na temat partycypacji.
5. Konsultacje własnych strategii i programów z trenerem.
6. Skorzystanie z doświadczeń projektu. 
7. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Akademii w poszczególnych województwach.
8. Poznanie dobrych praktyk partycypacji.
9. Uzyskanie publikacji o tematyce partycypacyjnej powstałych w ramach projektu „Decydujmy razem”.

Serdecznie zapraszamy pracowników gmin i powiatów: wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów, których zakres kompetencji pokrywa się z 4 obszarami polityki: zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości,  zatrudnienia i integracji społecznej. Zapraszamy również sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych delegowanych przez urząd pracowników chcących wziąć udział w warsztatach i wizytach studyjnych.

Wszelkie dokumenty w tym: program warsztatów, karta zgłoszeniowa i regulamin, znajdują się w zakładce DOKUMENTY

Podczas pierwszej edycji Akademii przeszkoliliśmy przedstawicieli
ponad 200 samorządów! Dołącz do nas.

INFORMACJE

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: